Stichtinggegevens

Koffiehuis Sparkle is een initiatief van Stichting Tijd & Aandacht.

Algemene gegevens:

Stichting Tijd & Aandacht
P/a Spittaalstraat 35
7201 EB Zutphen
telefoon: 06-42375184
email: info@koffiehuissparkle.nl
IBAN: NL78BUNQ2043319957
RSIN: 861090160
KVK-nummer: 77670922

Doelstelling:

Tijd en aandacht geven aan de mensen om ons heen. Delen in de breedste zin van het woord. Klaar staan voor de medemens d.m.v. een luisterend oor, een praatje of een leuke activiteit. Mensen met elkaar verbinden.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Delen dichtbij:
Creeren van een koffiehuis als fysieke ontmoetingsplek. Vanuit Koffiehuis Sparkle verbinding zoeken met mensen. Omzien naar de ander door een warm welkom te bieden en tijd & aandacht te geven aan iedereen die binnenkomt. Tijd nemen voor een praatje en een luisterend oor bieden. Wij willen degenen die eenzaam zijn met anderen verbinden door middel van wekelijkse activiteiten. Mensen inspireren door middel van leessessies, muziekoptredens en andere activiteiten.

Delen ver weg:
Meeropbrengsten van het koffiehuis worden geschonken aan ANBI-doelen ver weg (buiten Zutphen en/of buiten Nederland).

Bestuur
Voorzitter: Mirjam Knol
Penningmeester: Jorine ten Voorde
Secretaris: Andrea van der Ster

Beloningsbeleid:
Alle functies, zowel bestuurlijk, als organisatiebreed, zijn op 100% vrijwilige basis en zodoende onvergoed.